ประกาศรับสมัครงาน

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2561-03-30 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-01-23 01:13PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

pdf698.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
5
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-01-23
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-03-30 12:00AM)
ฮิต:
2592 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชน