ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2561-03-30 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-01-23 01:22PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่ง นักผังเมืองปฏิบัติการ 

ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

pdf699.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-01-23
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-03-30 12:00AM)
ฮิต:
3488 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชน