ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
 2561-03-30 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-02-03 12:41PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง

ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก

ตำแหน่ง พนักงานวิเทศสัมพันธ์

ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้า

pdf998.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
6
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-02-03
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-03-30 12:00AM)
ฮิต:
4529 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชน