ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2563-06-12 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-03-19 03:52PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

2.ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

3.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

4.ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

5.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

6.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

สมัครสอบออนไลน์ : https://dpt.thaijobjob.com/

img242.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
17
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ไทย
วันที่เริ่มต้น:
2563-03-12
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-06-12 04:30PM)
ฮิต:
4584 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร