ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 2563-09-30 04:30PM
 
 2563-07-10 01:55PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

Scan_20200710 (5).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2563-07-09
สิ้นสุดใน:
11 วัน, 20:41:52
ฮิต:
1345 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร