ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ต.พนักงานวางผังเมือง ต.พนักงานเศรษฐกร พนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานไฟฟ้า พนักงานเครื่องยนต์ พนักงานช่
 2563-08-02 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-07-13 03:51PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

2.ตำแหน่งพนักงานเศรษฐกร

3.ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

4.ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้า

5.ตำแหน่งพนักงานเครื่องยนต์

6.ตำแหน่งพนักงานช่างปูน

7.ตำแหน่งพนักงานภูมิสถาปนิก

8.ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

9.ตำแหน่งพนักงานนิติกร

Scan_20200713 (28).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
7
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2563-07-12
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-08-02 04:30PM)
ฮิต:
8540 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร