ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานจัดทำแผนที่บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 2563-11-04 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-10-28 11:02AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เพชรบูรณ์

พนักงานจัดทำแผนที่บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

DPT_28_63jod.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
เพชรบูรณ์, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
เพชรบูรณ์, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2563-10-28
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-11-04 12:00AM)
ฮิต:
966 ฮิต