ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง
 2563-11-25 06:00PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-11-02 02:07PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุบลราชธานี

พนักงานวางผังเมือง

2020-11-02-11-23-44-01.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
อุบลราชธานี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
อุบลราชธานี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาโท
วันที่เริ่มต้น:
2563-11-02
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-11-25 06:00PM)
ฮิต:
798 ฮิต