ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
 2563-11-20 03:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-11-06 02:57PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ศรีสะเกษ

ประกาศรับสมัคงานตำแหน่งพนักงานวิเคราะผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

Job_Sisaket_2020.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
ศรีสะเกษ, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ศรีสะเกษ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2563-11-05
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-11-20 03:30PM)
ฮิต:
1159 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ระยะเวลาการจ้างนับแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี และมีสิทธิ์จะได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำทุกปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547


เกี่ยวกับเรา