ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านธุรการและบันทึกข้อมูล (สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร)
 2563-12-23 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-12-09 01:38PM
 สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

งานด้านบันทึกข้อมูลและธุรการ

091263.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2563-12-09
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-12-23 04:30PM)
ฮิต:
871 ฮิต