ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ต.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) ต.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท , ปริญญาตรี) ต.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ต.นิติกรปฏ
 2564-01-29 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-12-15 08:49AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (ปริญญาโท)

2.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

3.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

4.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

5.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

6.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

8.ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

9.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

Scan_20201215 (3).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
9
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2563-12-12
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-01-29 04:30PM)
ฮิต:
2811 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร