ประกาศรับสมัครงาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 2564-01-05 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-12-15 03:56PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุบลราชธานี

พนักงานวางผังเมือง

Doc20201215153922.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
อุบลราชธานี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
อุบลราชธานี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาโท
วันที่เริ่มต้น:
2563-12-15
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-01-05 12:00AM)
ฮิต:
773 ฮิต