ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถาที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ
 2561-05-09 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-04-19 02:51PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1. พนักงานวิศวกรโยธา

2. พนักงานวางผังเมือง

3. พนักงานภูมิสถาปนิก

4.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

pdf225.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
4
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2561-04-19
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-05-09 04:30PM)
ฮิต:
2349 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชน