ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
 2561-05-15 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-05-08 09:53AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

๑.พนักงานวิศวกรโยธา

๒.พนักงานวางผังเมือง

๓.พนักงานภูมิสถาปนิก

๔.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

pdf607.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
4
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-05-08
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-05-15 04:30PM)
ฮิต:
3279 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้ทราบข้อมูลข่าวสาร