ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2561-05-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-05-11 04:22PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

3. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (วุฒิปริญญาโท)

4. นิติกรปฏิบัติการ

5.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

pdf589.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
6
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-05-11
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-05-30 04:30PM)
ฮิต:
3487 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร