ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา พนักงานวางผังเมือง พนักงานภูมิสถาปนิก และพนักงานระบบคอมพิวเตอร์
 2563-05-31 04:30PM
 
 2561-05-17 09:16AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1. พนักงานวิศวกรโยธา

2. พนักงานวางผังเมือง

3. พนักงานภูมิสถาปนิก

4. พนักงานระบบคอมพิวเตอร์

pdf685.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
4
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-05-16
สิ้นสุดใน:
6 วัน, 11:07:54
ฮิต:
2811 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร