ประกาศรับสมัครงาน

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2563-05-29 04:30PM
 
 2561-06-12 02:57PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

2.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

3.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร)(วุฒิปริญญาโท)

4.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

5.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

6.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

pdf862.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
6
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-05-29
สิ้นสุดใน:
4 วัน, 11:16:24
ฮิต:
18481 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร