ประกาศรับสมัครงาน

พนักงานวางผังเมือง, พนักงานวิชาการเงินและบัญชี, พนักงานบุคลากร และพนักงานเครื่องยนต์
 2560-10-03 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2560-10-05 03:42PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดววัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป

161855pdf689.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2560-09-25
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2560-10-03 12:00AM)
ฮิต:
2421 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer