ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ปละกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
 2561-07-25 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-07-17 02:24PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1. พนักงานช่างสี

2. พนักงานเทคนิค

pdf586.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-07-17
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-07-25 04:30PM)
ฮิต:
1360 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชน