ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่างสี และพนักงานเทคนิค
 2563-07-26 04:30PM
 
 2561-07-31 03:32PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.พนักงานช่างสี

2.พนักงานเทคนิค

pdf769.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-07-30
สิ้นสุดใน:
55 วัน, 22:52:17
ฮิต:
1572 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชน