วันนี้ (12 มกราคม 2565) เวลา 08.45 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน โดยเป็นโครงการที่เพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเดิม ส่งเสริมเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นแลนมาร์คแห่งใหม่สอดคล้องกับเส้นทางการท่องเที่ยว Romatic road หลังจากนั้นเวลา 10.15 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเมืองพื้นที่ชุมชนวัดท่าแขก – แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน โดยเป็นโครงการที่เพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวทางจักรยานริมแม่น้ำโขงจากชุมชนบ้านไม้เก่าถึงแก่งคุดคู้ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวแก่งคุดคู้แห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำโขง โดยมี นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ และนายสุวิทย์ เขียนจูม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กองควบคุมการก่อสร้าง นายอภิศักดิ์ น้อยบัวทอง วิศวกรโยธาชำนาญการ และนางสาวปวีณา แก้วผาบ พนักงานสถาปนิก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย บรรยายสรุปโครงการ
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด 192 KB]