วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายวิทวัส วงศ์เครือศร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ณ ห้องวอร์รูม ทางเชื่อม ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 โดยท่านรองอธิบดีได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากร และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ สำหรับการประชุมดังกล่าวได้ถ่ายทอดมาจากศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน เขาดินวนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศโท โชคดี สมจิตต์ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด (0.12 Mb.)]