วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 10.51 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางเปรมจิตร สงวนแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม นายพีรพงศ์ จันทรา เลขานุการกรม ร่วมพิธีบวงสรวงในการบูรณปฎิสังขรณ์พระพุทธรูป โบราณสถาน และภูมิทัศน์วัดเชิงเลน โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธี ณ วัดเชิงเลน ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด (0.21 Mb.)]