วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 14.05 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการก่อสร้างฟื้นฟูบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ถึงวัตถุประสงค์ความจำเป็นในการดำเนินโครงการ โดยมี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ นักวิชาการ ผู้ประกอบการชายหาดชะอำ และประชาชนในพื้นที่ร่วมสนทนาในรายการ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
tags
Embed
คัดลอก
Download album [4 รูป ขนาด (0.12 Mb.)]