วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) เวลา 9.45 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นางภัททิรา สุริวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นเกียรติร่วมงานแถลงข่าวโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมี นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมรับฟังการเสวนา ภายใต้แนวคิด “พิชิตตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โอกาสสู่การเติบโตของ MSME ไทย" ณ The Crystal Box ชั้น 19 Gaysorn Urban Resort ถนนราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [7 รูป ขนาด (2.42 Mb.)]