วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดการประชุมสร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ภายใต้แนวคิด “น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจไทย” โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
Download album [6 รูป ขนาด (2.19 Mb.)]