วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. ชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ "90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มาอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรกรมฯ ในการนี้ ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก โดย นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ นางบงกช สุวรรณเดช รองประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรม จิตอาสาพระราชทาน และบุคลากรจิตอาสา มาคอยอำนวยความสะดวก และดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 92 คน สามารถบริจาคได้ จำนวน 69 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค 31,050 ซีซี ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [5 รูป ขนาด (2.83 Mb.)]