วันนี้ (4 สิงหาคม 2565 ) เวลา 09.00 น. ชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ ”90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีหน่วยรับบริจาคโลหิตจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มาอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรกรมฯ ในการนี้ นายอนวัช สุวรรณเดช และ ว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เยี่ยมและให้กำลังใจให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก โดย นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบหมายให้ นางบงกช สุวรรณเดช รองประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรม จิตอาสาพระราชทาน และบุคลากรจิตอาสา มาคอยอำนวยความสะดวก และดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 95 คน สามารถบริจาคได้ จำนวน 73 คน ปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค 32,850 ซีซี ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด (2.88 Mb.)]