วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) เวลา 14.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดแสดงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตลอดจนเพื่อสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อักษรกุล และนายวิฑูรย์ นวลนุกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงานแถลงข่าว ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
Download album [6 รูป ขนาด (4.83 Mb.)]