วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมสัมมนา ผู้นำ อปพร. ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ประธานมูลนิธิ อปพร. และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ รองประธานมูลนิธิ อปพร. เป็นประธานฯ เปิดการสัมมนา ในการนี้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายสมเกียรติ จงปราณี นายช่างโยธาอาวุโส และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับด้วย ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [4 รูป ขนาด (0.82 Mb.)]