วันนี้ (4 ตุลาคม 2565) เวลา 13.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมติดตาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ กองบิน 21 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยและเยี่ยมบ้านเรือนประชาชน โดยมี นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายภพ ภูสมปอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ ชุมชนวัดวารินทราราม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [10 รูป ขนาด (3.37 Mb.)]