วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายดนัย สุนันทารอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [8 รูป ขนาด (5.95 Mb.)]