กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมพิธีฉลองจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ ณ วัดจอมสุดาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ดร.อิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมพิธีฉลองจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดจอมสุดาราม ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดจอมสุดาราม ถือว่าเป็นงานพุทธศิลป์ร่วมสมัยงานแรกบนผนังโบสถ์ ที่กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กรมศิลปากร และอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ประธานกองทุนฯ ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น ณ วัดจอมสุดาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [23 รูป ขนาด (63.12 Mb.)]