อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ
วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายสมพร กาญจ์นิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายชิดชัย อังคะไวมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ซึ่งปลัดและคณะได้สักการะพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หลังจากนั้น อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำเสนอโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานเลียบริมแม่น้ำน่านฯ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้เสนอโครงการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2567 ผ่านสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมศิลปากร เนื่องจากอยู่ในเขตโบราณสถาน และพื้นที่ริมตลิ่ง หลังจากนั้นก็จะดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจากกรมเจ้าท่าต่อไป เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ออกกำลังกาย และปั่นจักรยานเยี่ยมชมความสวยงามตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำน่านฯ ณ บริเวณเส้นทางเชื่อมระหว่างวัดโพธิญาณ - ชุมชนวัดน้อย พร้อมทั้งติดตามการดำเนินโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ณ วัดโพธิญาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ กลุ่มทอผ้าไทยวน ตำบลสมอแข ก่อนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข พร้อมทั้งถวายน้ำปานะ แด่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ที่อุปสมบทถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 93 หมู่บ้าน ณ วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [17 รูป ขนาด (6.35 Mb.)]