อยผ.ให้สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารเข้านำเสนอข้อมูลโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2566 และร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อให้เจ้าของอาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
วันนี้ (26 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และคณะ เข้านำเสนอข้อมูลโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2566 และร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อให้เจ้าของอาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นทุกปี และมีเจ้าของอาคารร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [8 รูป ขนาด (27.92 Mb.)]