อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่สำนักผังเมืองรวม
วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 14.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของสำนักผังเมืองรวม พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ พร้อมให้คำแนะนำและมอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่สำนักผังเมืองรวม โดยมี นางสาวสิริกุล เลี้ยงอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1201 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [10 รูป ขนาด (18.50 Mb.)]