กรมโยธาฯ พัฒนาต่อเนื่องคลองหาดส้มแป้น หนุนการท่องเที่ยว – ป้องกันการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดระนอง
วันนี้ (13 มีนาคม 2566) เวลา 15.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายอิทธิพงศ์ ตันมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายอัครพล ผลพานิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตาม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดระนอง พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว การบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบ ป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเมืองระนอง โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมจังหวัด พร้อมด้วย นายบุญชัย สมใจ นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [14 รูป ขนาด (5.55 Mb.)]