วันนี้ (17 มีนาคม 2566) เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 ประเด็น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดการเคลื่อนตัวและดินหลังเขื่อนมีการทรุดตัว โดยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้รับจ้าง ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพการเคลื่อนตัวของชั้นดิน และตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนและทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ขณะนี้กรมฯ ได้ให้บริษัทผู้รับจ้างเสริมความมั่งคงแข็งแรงเบื้องต้นป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม โดยการกดเสาเข็มไม้เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินด้านหลังตลิ่งแล้ว ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่มั่นใจได้ว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการฯ ตามหลักวิศวกรรม เป็นไปตามมาตรฐานและแบบรูปรายการ ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่า และมีการตรวจสอบงานอย่างเคร่งครัดก่อนรับงานทุกครั้ง

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [5 รูป ขนาด (21.26 Mb.)]