กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง 51 ปี การเคหะแห่งชาติ
วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายศราวุธ พันธุ์สังวร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง 51 ปี การเคหะแห่งชาติ พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิการเคหะสงเคราะห์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านที่อยู่อาศัยและด้านการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ ณ บริเวณโถง ชั้น 3 อาคาร 5 (สันทนาการ) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [2 รูป ขนาด (0.47 Mb.)]