อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 - 2567
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 – 2567 และเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดนครสวรรค์ การจัดงานดังกล่าวได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่ดั้งเดิมยาวนาน มาจนครบ 108 ปี จุดเด่นของงานคือการจัดขบวนแห่รอบตลาดปากน้ำโพเวลากลางคืนของคืนวันที่สามของปีใหม่ตามปฏิทินจีน (ตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567) และในวันที่มีขบวนแห่ในตอนกลางวันของวันที่สี่ของปีใหม่ตามปฏิทินจีน (ตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567) รวมกว่า 20 ขบวน โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดขบวนแห่กลางคืน พร้อมด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารเทศบาลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [8 รูป ขนาด (2.36 Mb.)]