อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย
วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 14.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายนิเวศน์ ล้ำเลิศลักษณชัย ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร นายพีรพงศ์ จันทรา ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม นายณัฐวัชต์ พัฒนจันทร์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง นางขนิษฐา ส่งสกุลชัย วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ สำนักสถาปัตยกรรม กองมาตรฐานราคากลาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ สำหรับใช้เป็นอาคารที่ทำการของทางราชการ โดยมีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [12 รูป ขนาด (5.50 Mb.)]