กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2567
วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายประจักษ์ หล้าจางวาง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2567 สำหรับพิธีนมัสการพระบรมธาตุนาดูน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา ของทุกปี รวม 9 วัน 9 คืน มีกิจกรรมทางพุทธศาสนา และกิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนแห่ประเพณี 12 เดือน การทำบุญตักบาตร การเวียนเทียนวันมาฆบูชา การปฎิบัติธรรมวิปัสสนา การออกนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดง แสง สี เสียง ประวัติความเป็นมานครจัมปาศรี และการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธี ณ พระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [10 รูป ขนาด (4.56 Mb.)]