อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
วันนี้ (11 เมษายน 2567) เวลา 09.30 น. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 โดยมี พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร. ผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางเปรมจิต สงวนแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั่วคราวมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [18 รูป ขนาด (3.35 Mb.)]