กรมโยธาธิการและผังเมืองมอบเงินช่วยเหลือแก่ข้าราชการผู้ประสบอัคคีภัย
วันนี้ (10 มิถุนายน 2567) เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่นายพนำ แฟงรอด นายช่างโยธาอาวุโส สังกัดสำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้ พักอาศัยติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เลขที่ 40/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นผลให้อาคารและทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมด โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือจำนวนรวมทั้งสิ้น 130,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ข้าราชการผู้ประสบภัยดังกล่าว ณ ห้องโถง ชั้น1 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [2 รูป ขนาด (5.86 Mb.)]