วันนี้ (22 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (เขื่อนเพชร) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าประชุมร่วมกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อตรวจสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำเพชรบุรี ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบุรี เทศบาลตำบลบ้านลาด เทศบาลตำบลท่ายาง เทศบาลตำบลบ้านแหลม และองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนบ้านลาด ระยะที่ 1 และอยู่ในแผนงาน 2 โครงการ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบุรี และพื้นที่ชุมชนบ้านลาด ระยะที่ 2 หลังจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่องจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรม regent ชะอำ โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ และนายเสกสม ชูรังสฤษฎิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี นายพีรพงศ์ จันทรา เลขานุการกรม นายปราโมทย์ พรหมทอง นายวิทวัส วงศ์เครือศร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ร่วมคณะประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ให้การต้อนรับ

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [5 รูป ขนาด (0.15 Mb.)]