วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 08.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 โดยร่วมร้องเพลงชาติ และเชิญธงชาติไทยสู่ยอดเสา พร้อมทั้งประดับธงชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และ ถนนพระราม 9

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด (0.27 Mb.)]