วันนี้ (28 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (ส่วนกลาง) เพื่อสรุปผลงานของสมาคมฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานสมาคม โดยมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสที่ท่านเกษียนอายุราชการ ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้ง ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยคนต่อไป ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ณ ห้องอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [5 รูป ขนาด (0.16 Mb.)]