วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2564) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อน้อมนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างกรมโยธาธิการและผังเมือง และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด 271 KB]