คำแนะนำค้นหา

Image Icon booikng icon link 7
Image Icon photo tag count 10
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึ...

17 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ภาคพิเศษ (กระทรวงมหาดไทย)) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Image Icon booikng icon link 19
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยก...

11 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2567 และร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
Image Icon booikng icon link 25
Image Icon photo tag count 18
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการก่อสร...

11 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
Image Icon booikng icon link 23
Image Icon photo tag count 3
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้...

11 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ 32
Image Icon booikng icon link 27
Image Icon photo tag count 21
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดงาน“อัศจรรย์ม...

11 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดงาน“อัศจรรย์มหาสงกรานต์แก่งสะพือ World Songkran Festival" ดนตรีและสายน้ำ ประจำปี 2567
Image Icon booikng icon link 43
Image Icon photo tag count 79
กรมโยธาฯ Kick Off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาค...

9 เมษายน 2567

กรมโยธาฯ Kick Off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ บริเวณตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Image Icon booikng icon link 33
Image Icon photo tag count 2
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสค...

9 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ อสมท คู่สังคมไทย ประจำปี 2567 (72 ปี)
Image Icon booikng icon link 36
Image Icon photo tag count 12
กรมโยธาธิการและผังเมืองขับเคลื่อนต่อเนื่อง การพัฒนาพื้น...

8 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมืองขับเคลื่อนต่อเนื่อง การพัฒนาพื้นที่ “แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ"
Image Icon booikng icon link 29
Image Icon photo tag count 19
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวาย...

8 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
Image Icon booikng icon link 30
Image Icon photo tag count 10
กรมโยธาฯ ร่วมคณะ สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามสถานกา...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาฯ ร่วมคณะ สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ลดผลกระทบต่อประชาชน
Image Icon booikng icon link 33
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2567 วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2567 และวันจักรี 6 เมษายน 2567
Image Icon booikng icon link 32
Image Icon photo tag count 6
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศ...

5 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD สัมภาษณ์ ประเด็น : การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำทั่วประเทศ
ประเมินความพึงพอใจ