คำแนะนำค้นหา

17 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ภาคพิเศษ (กระทรวงมหาดไทย)) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Image Icon of book link 7
Image Icon tag photo counted 10

11 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2567 และร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
Image Icon of book link 19
Image Icon tag photo counted 9

11 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
Image Icon of book link 25
Image Icon tag photo counted 18

11 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ 32
Image Icon of book link 23
Image Icon tag photo counted 3

11 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดงาน“อัศจรรย์มหาสงกรานต์แก่งสะพือ World Songkran Festival" ดนตรีและสายน้ำ ประจำปี 2567
Image Icon of book link 27
Image Icon tag photo counted 21

9 เมษายน 2567

กรมโยธาฯ Kick Off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ บริเวณตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Image Icon of book link 43
Image Icon tag photo counted 79

9 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ อสมท คู่สังคมไทย ประจำปี 2567 (72 ปี)
Image Icon of book link 33
Image Icon tag photo counted 2

8 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมืองขับเคลื่อนต่อเนื่อง การพัฒนาพื้นที่ “แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ"
Image Icon of book link 36
Image Icon tag photo counted 12

8 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
Image Icon of book link 29
Image Icon tag photo counted 19

5 เมษายน 2567

กรมโยธาฯ ร่วมคณะ สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ลดผลกระทบต่อประชาชน
Image Icon of book link 30
Image Icon tag photo counted 10

5 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2567 วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2567 และวันจักรี 6 เมษายน 2567
Image Icon of book link 33
Image Icon tag photo counted 9

5 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD สัมภาษณ์ ประเด็น : การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำทั่วประเทศ
Image Icon of book link 32
Image Icon tag photo counted 6
ประเมินความพึงพอใจ